o s v

Attack mot lada ca 31 x 36 cm
Stad på klippor 3 ca 26 x 35 cm
Hus i dunkel ca 24 x 33 cm
Med vänlig hälsning
ivar heckscher