o s v

Diagonala rester ca 26 x 35 cm
Träd gräs & stenar ca 31 x 40 cm
Märklig natt 2 ca 23 x 32 cm
Från Dverghamrar ca 31 x 24 cm
Medicinman ca 26 x 34 cm
Kunskapsträd ca 24 x32 cm
Kentauransikte ca 25 x 34 cm
Uppåut ca 22 x 26 cm
Johannas hare ca 27 x 34 cm
Träd i sol ca 34 x 26 cm
Paradis ca 33 x 26 cm
Restimprovisation ca 24 x 32 cm