osv

Islandsstrand ca 72 52 cm
Kanske ca 27 x 34 cm
På kullen ca 25 x 34 cm
Stenkyrka ca 25 x 34 cm
Nattvakt ca 23 x 31 cm
Face for frame 5 ca 14 cm bred 19 cm hög
Face for frame4 ca 13 cm bred 17 cm hög
Face for frame3 ca 12 cm bred 16 cm hög
Face for frame2 ca 13 cm bred 17 cm hög
Face for frame 1 ca 13 cm bred 17 cm hög