från okt -14

Hjärtats nyckel heter sång ca 23 x 32 cm
Ansikten ca 23 x 32 cm
Berg, sol &träd ca 40 x 32 cm
Leendet vid stegens fot 5 ca 23 x 32 cm
Man in long black coat 9 ca 24 x 32 cm
N'Gado ca 30 x 38 cm
Vitt tittar in ca 25 x 34 cm
Smaragdelefanten ca 22 x 32 cm
Leendet vid stegens fot ca 27 x 35 cm
Walter Kurtz jr ca 23 x 32 cm