o s v

Stay cool ca 15 x 20 cm
Vänster till höger och höger till vänster ca 25 x 20 cm
"Varför skola männskor strida?" ca 20 x 30 cm
Boman springer & piper ca 25 x 30 cm
stege 2 i sol ca 20 cm tvärs över
väst 2 rygg ca 20 cm diam
Väst 1 rygg ca 20 cm diam +strimma
fem fångster ca 20 x 24 cm
eldberg ca 20 cm diam